Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk de Grebbe – Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 51a 3911 ME Rhenen Tel:0317-745090 Spoed 0317-620020
Header afbeelding

Praktijkinformatie

Tussen 8.00 en 12.00 uur kunt u bellen naar de praktijk van uw eigen huisarts. Tussen 10.00 en 10.30 uur is de assistente in overleg met uw huisarts.

Dhr. M.J.A. Kocks & mw. A.M. Cloïn-Buitenhuis 0317-650160
Mw. E.M. Hulshof & dhr. S. van Grootheest 0317-650170
Dhr. M. Bosman & mw. J.G. Bossenbroek 0317-650180

U kunt bellen voor

• het maken van afspraken met uw huisarts
• aanvragen van een huisbezoek (vóór 10 uur!)
• het maken van afspraken met de doktersassistente en praktijkondersteuners
• advies van en overleg met de doktersassistente
• opvragen van uitslagen

’s Middags (12-17u) zijn wij bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag.

Algemeen

Alle spreekuren verlopen volgens afspraak. Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden van uw komst. Dit is noodzakelijk om vast te stellen wanneer en door wie u geholpen kunt worden en hoeveel tijd hiervoor nodig is. Voor een consult reserveert de huisarts 10 minuten. Verwacht u dat uw bezoek langer duurt, bijvoorbeeld bij meerdere klachten, geef dit dan s.v.p. aan bij het maken van de afspraak. De assistente kan hier in de planning rekening mee houden. Om goede zorg te kunnen leveren hanteren wij een maximum van 2 klachten tijdens uw bezoek.

Online afspraken maken

Het is nu mogelijk om online afspraken te maken wanneer u een account heeft bij ons patiëntenportaal.
Om de afspraak zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal instructies, lees deze goed door voordat u de afspraak maakt:

 • De webagenda is niet bedoeld voor urgente zaken of levensbedreigende situaties. Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk.
 • Wij vragen u zorgvuldig te kijken met wie u de afspraak maakt. Het is handig als u voor al eerder besproken klachten bij dezelfde huisarts een afspraak maakt.
 • Plan niet verder dan 2 weken vooruit.
 • 1 afspraak is 1 klacht. Bij meerdere klachten dus graag een dubbele afspraak plannen.
 • Ook wanneer u een afspraak wilt maken i.v.m. psychische klachten, zoals somberheid of slaapproblemen vragen wij u een dubbele afspraak te plannen.
 • De volgende afspraken kunnen NIET digitaal gemaakt worden:
  • Spoedeisende klachten
  • Verkoudheidsklachten
  • Hoesten
  • Koorts
  • Rijbewijskeuring
  • Spiraal plaatsen of verwisselen
  • Chirurgische ingreep
  • Visite
  • Telefonisch spreekuur.

U ontvangt een bevestiging van uw afspraak per e-mail.

Telefonisch spreekuur

Voor het stellen van korte vragen en het opvragen van uitslagen kan het zijn dat de assistente een afspraak maakt op het telefonisch spreekuur van de huisarts. U wordt door de huisarts teruggebeld op daarvoor afgesproken tijdstip, dit tijdstip kan wegens onvoorziene zaken later worden dan is afgesproken.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) invalide of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Doktersassistenten

De assistente van uw huisarts is opgeleid om advies te geven bij vragen over gezondheid en ziekte. Ook verricht zij in opdracht van de huisarts zelfstandig handelingen zoals het maken van uitstrijkjes, het houden van een spreekuur voor hoge bloeddruk, het verzorgen van machtigingen, verwijsbrieven en herhaalrecepten. Zij heeft hier over nauw contact met de huisarts.

De volgende handelingen kunt u hier zonder tussenkomst van de huisarts laten verrichten:

• Wondverzorging en het verwijderen van hechtingen
• Uitspuiten van oren
• Toedienen van injecties
• Behandeling van wratten
Op verzoek van de huisarts wordt hier ook het bloed-, urine-, gehoor-, en bloedvatonderzoek verricht. Het meten van de bloeddruk, het maken van een ECG en tapen vindt ook in het laboratorium plaats, na verwijzing van de huisarts.

Praktijkondersteuners somatiek

Er zijn praktijkondersteuners werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen en voor de verbetering van de kwaliteit. Zij houden zelfstandig spreekuren voor patiënten met chronische aandoeningen. Dit houdt in dat zij patiënten begeleiden met diabetes, astma, chronische luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en patiënten die willen stoppen met roken. De huisarts verwijst u zo nodig naar dit spreekuur. U kunt de praktijkondersteuner bereiken via het praktijknummer van uw eigen huisarts.

Praktijkondersteuner GGZ

Voor ondersteuning van de geestelijke gezondheidzorg hebben we een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg in dienst . Deze medewerkster helpt in nauwe samenwerking met de huisarts patiënten met psychische klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn spanningsklachten, werkproblemen, relatieproblemen, depressie, angst en slaapproblemen. U kunt hier terecht na verwijzing van de huisarts. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van uw huisarts.

Niet verschijnen zonder bericht

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de huisarts?
Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van te voren om de afspraak te annuleren. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen bij de praktijkondersteuner of doktersassistente?
Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kan een ander gebruik maken van deze afspraak.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Met de komst is immers rekening gehouden!

Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van 25,00 euro. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor.

VIM

Onze praktijk streeft naar verbetering en wil leren van de dingen die soms misgaan.

Hiervoor hebben wij een interne procedure van Veilig Incidenten Melden waarbij er nauwkeurig wordt gekeken waardoor iets mis ging, wat het gevolg ervan was en hoe het te voorkomen in de toekomst. Wanneer het van belang is voor de patiënt, wordt dit helder en open teruggekoppeld.