Afspraken maken – Huisartsenpraktijk de Grebbe – Rhenen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Grebbe
Nieuwe Veenendaalseweg 51a 3911 ME
Rhenen

Afspraken maken

Algemeen

Alle spreekuren verlopen volgens afspraak. Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden van uw komst. Dit is noodzakelijk om vast te stellen wanneer en door wie u geholpen kunt worden en hoeveel tijd hiervoor nodig is. Voor een consult reserveert de huisarts 10 minuten. Verwacht u dat uw bezoek langer duurt, bijvoorbeeld bij meerdere klachten, geef dit dan s.v.p. aan bij het maken van de afspraak. De assistente kan hier in de planning rekening mee houden. Om goede zorg te leveren hanteren wij een maximum van 2 klachten tijdens uw bezoek.

Afspraken maken

Tussen 8.00 en 12.00 uur kunt u bellen naar de praktijk van uw eigen huisarts. Tussen 10.00 en 10.30 uur is de assistente in overleg met uw huisarts.
‘ s middags zijn wij bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag.

U kunt bellen voor het:
• Maken van afspraken met uw huisarts
• Aanvragen van een huisbezoek
• Maken van afspraken met de doktersassistente en praktijkondersteuners
• Vragen van advies en overleg met de doktersassistente
• Opvragen van uitslagen

Telefonisch spreekuur

Voor het stellen van korte vragen en het opvragen van uitslagen kan het zijn dat de assistente u in overleg noteert op het telefonisch spreekuur van de huisarts. U wordt door de huisarts teruggebeld op daarvoor afgesproken tijdstip, dit tijdstip kan wegens onvoorziene zaken later worden dan is afgesproken.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Doktersassistenten

De assistente van uw huisarts is opgeleid om advies te geven bij vragen over gezondheid en ziekte. Ook verricht zij in opdracht van de huisarts zelfstandig handelingen zoals het maken van uitstrijkjes, het houden van een spreekuur voor hoge bloeddruk, het verzorgen van machtigingen, verwijsbrieven en herhaalrecepten. Zij houdt hierover nauw contact met de huisarts.

De volgende handelingen kunt u hier zonder tussenkomst van de huisarts laten verrichten:

• Wondverzorging en het verwijderen van hechtingen
• Uitspuiten van oren
• Toedienen van injecties
• Behandeling van wratten
Op verzoek van de huisarts wordt hier ook het bloed-, urine-, gehoor-, en bloedvatonderzoek verricht. Het meten van de bloeddruk, het maken van een ECG en tapen vindt ook in het laboratorium plaats, na verwijzing van de huisarts.

Praktijkondersteuners somatiek

Er zijn praktijkondersteuners werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen en voor de verbetering van de kwaliteit. Zij houden zelfstandig spreekuren voor patiënten met chronische aandoeningen. Dit houdt in dat zij patiënten begeleiden met diabetes, astma, chronische luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en patiënten die willen stoppen met roken. De huisarts verwijst u zo nodig naar dit spreekuur. U kunt de praktijkondersteuner bereiken via het praktijknummer van uw eigen huisarts.

Praktijkondersteuner GGZ

Voor ondersteuning van de geestelijke gezondheidzorg hebben we een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg in dienst . Deze medewerkster helpt in nauwe samenwerking met de huisarts patiënten met psychische klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn spanningsklachten, werkproblemen, relatieproblemen, depressie, angst en slaapproblemen. U kunt hier terecht na verwijzing van de huisarts. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van uw huisarts.

Niet verschijnen zonder bericht

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de huisarts?
Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van te voren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen betreffende een consult bij de praktijkondersteuner of doktersassistente?
Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden!

Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van 25,00 euro. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor.