Andere spreekuren – Huisartsenpraktijk de Grebbe – Rhenen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Grebbe
Nieuwe Veenendaalseweg 51a 3911 ME
Rhenen

Andere spreekuren

U hoeft niet altijd naar uw huisarts. Ook andere medewerkers hebben een spreekuur. Tussen 8.00 en 12.00 uur kunt u naar de assistente van uw huisarts bellen voor het maken van een afspraak bij één van de andere medewerkers in de praktijk.

Doktersassistenten

De assistente van uw huisarts is opgeleid om advies te geven bij vragen over gezondheid en ziekte. Ook verricht zij in opdracht van de huisarts zelfstandig handelingen zoals het maken van uitstrijkjes, het houden van een spreekuur voor hoge bloeddruk, het verzorgen van machtigingen, verwijsbrieven en herhaalrecepten. Zij houdt hierover nauw contact met de huisarts.

Behandelkamer

De volgende handelingen kunt u hier zonder tussenkomst van de huisarts laten verrichten:
• wondverzorging en het verwijderen van hechtingen
• uitspuiten van oren
• toedienen van injecties
• behandeling van wratten
Op verzoek van de huisarts wordt hier ook het bloed-, urine-, gehoor-, en bloedvatonderzoek verricht. Het meten van de bloeddruk, het maken van een ECG en tapen vindt ook in het laboratorium plaats, na verwijzing van de huisarts.

Urines moeten vóór 9 uur ingeleverd zijn in een daarvoor bestemd urinepotje. Deze kunt u bij ons afhalen. Het is niet altijd noodzakelijk om de urine na te kijken, overleg daarom altijd eerst met de assistente of dit nodig is.

Praktijkondersteuners

Er zijn praktijkondersteuners werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen en voor de verbetering van de kwaliteit. Zij houden zelfstandig spreekuren voor patiënten met chronische aandoeningen. Dit houdt in dat zij patiënten begeleiden met diabetes, astma, chronische luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en patiënten die willen stoppen met roken. De huisarts verwijst u zo nodig naar dit spreekuur. U kunt de praktijkondersteuner bereiken via het praktijknummer van uw eigen huisarts.

Praktijkondersteuning GGZ

Voor ondersteuning van de geestelijke gezondheidzorg hebben we een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidzorg in dienst . Deze medewerkster helpt in nauwe samenwerking met de huisarts patiënten met psychische klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn spanningsklachten, werkproblemen, relatieproblemen, depressie, angst en slaapproblemen. U kunt hier terecht na verwijzing van de huisarts. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van uw huisarts.